+91-44-28271616       synapse2k19@snmail.org
FREE PAPER Session on Pre conference day - 27th September 2019 between 4.20-6.00 Pm ,at VD Swami Auditorium,Sankara Nethralaya ,Chennai

 

International Faculty

Dr. Nancy J. Newman
USA
Dr. Valerie Biousse
USA
Dr. Satoshi Kashii
Japan
Dr. Dan Milea
Singapore
Dr. Richard Kho
Philippines
Dr. Carmen Chan
Hong Kong
Dr. Lingam Gopal
Singapore
Dr. Padmaja Sudhakar
USA

National Faculty


Dr. G Arjundas
Mercury Hospital, Chennai

Dr. Balamurugan
Apollo Speciality Hospital, Chennai
Dr. Bhanu K
Mehta Hospital, Chennai

Dr. Deepak Arjundas
Mercury Hospital, Chennai

Dr. Hemalini Samant
Grant Medical College, Mumbai

Dr. Lakshmi Narasimhan
MMC, Chennai

Dr. Lakshmi Mahesh
Manipal hospitals, Bangalore

Dr. Leema Pauline
Dept of Paediatric Neurology
ICH, Chennai
Dr. Kasturi Bhattacharjee
Sri Sankaradeva Nethralaya,
Guwahati

Dr.Mathew Cherian,
KMCH, Coimbatore

Dr. Mahesh Kumar
Aravind Eye Hospital,
Madurai

Dr. Mahadevan
Chennai
Dr. R Muralidhar
The Eye Foundation, Coimbatore

Dr. Navin Jayakumar
Darshan Eye Clinic, Chennai

Dr.Nirmala Subramanian
Sankara Nethralaya, Chennai

Dr. Pazhani
Pazhani Neuro Centre,
Chennai

Dr. Ramesh Kekunnaya
LVPEI, Hyderabad

Dr. Rashmin Gandhi
Beyond Eye Care, Hyderabad

Dr. Rohit Saxena
AIIMS, New Delhi

Dr. V R Roopesh Kumar
SIMS Hospital, Chennai

Dr. C Rayappa
Apollo Hospitals, Chennai

Dr. Satya Karna
Karna Eye Clinic, Noida

Dr. Shankar Ganesh
Apollo Hospitals, Chennai

Dr. A V Srinivasan
AVS Clinic, Chennai

Dr. Siddartha Ghosh
Apollo Hospitals, Chennai

Dr. K.R.Suresh Bapu
SIMS Hospital, Chennai

Dr. Swatee Halbe
Apollo Hospitals, Chennai

Dr. Veena Noronha
VRR SCANS, Chennai

Dr. Vijay Anandh
Anandh Eye Clinic, Madurai

Dr. Virender Sachdeva
LVPEI, Visakhapatnam

Dr. V Viswanathan
Kanchi Kamakoti Child Trust Hospital,
Chennai
Dr. Vishwaraj Ratha
SIMS Hospital,
Chennai
Dr. Vivek Lal
PGIMER, ChandigarhCONTACT US

Mr Senthilnathan M - 9444806421
Mr Shreekanth - 9383571426
Medical Research Foundation
41/18, College Road, Nungambakkam, Chennai 600 006, Tamil Nadu, India.
Mail-ID: synapse2k19@snmail.org
Phone No: +91-44-28271616 Extn 1343, Fax: +91-44-28254180